Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2020
Cập nhật: 04/02/2020
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2020 ước đạt 1.994.125 lượt, tăng 16,6% so với tháng 12/2019 và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng cục Thống kê