Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2019
Cập nhật: 02/01/2020
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2019 ước đạt 1.710.168 lượt, giảm 5,5% so với 11/2019 và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung cả năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống Kê