Hội Xuân Tây Yên Tử
Cập nhật: 20/12/2019
Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Năm 2020, Lễ khai hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, bắt đầu từ 9h ngày 5/2/2020 (ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý). Với các hoạt động: Cắt băng khánh thành tòa Thượng điện chùa Hạ; Lễ rước tượng; Lễ Khai hội.. cùng chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới và các nghi lễ tâm linh cầu quốc thái dân an.

M.Sơn

Báo Đại đoàn kết