Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2019
Cập nhật: 05/12/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2019 ước đạt 1.809.580 lượt, tăng 11,8% so với 10/2019 và tăng 39,0% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 11 tháng năm 2019 ước đạt 16.298.423 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2018.