Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2019
Cập nhật: 01/11/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2019 ước đạt 1.618.337 lượt, tăng 3,7% so với 9/2019 và tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước đạt 14.488.843 lượt khách, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống kê