Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2019
Cập nhật: 01/10/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2019 ước đạt 1.561.274 lượt, tăng 3,2% so với 8/2019 và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 9 tháng năm 2019 ước đạt 12.870.506 lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống kê