Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2019
Cập nhật: 01/08/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2019 ước đạt 1.315.792 lượt, tăng 11,0% so với 6/2019 và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 7 tháng năm 2019 ước đạt 9.796.785 lượt khách, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống kê