Khu Văn phòng Vườn Quốc gia Pù Mát được công nhận là điểm du lịch
Cập nhật: 21/02/2019
Khu Văn phòng Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vừa được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch tại Quyết định số 416/QĐ-UBND.  

Theo đó, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát có trách nhiệm thực hiện việc quản lý điểm du lịch nói trên đảm bảo các nội dung: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho khách du lịch, trật tự an toàn xã hội, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; bảo vệ môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan và việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan.

Đồng thời ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch Khu Văn phòng Vườn Quốc gia Pù Mát theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch Khu Văn phòng Vườn Quốc gia Pù Mát nhằm phát huy giá trị điểm du lịch sinh thái Khu Văn phòng Vườn Quốc gia Pù Mát.

Sở Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Vườn Quốc gia Pù Mát thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch Khu Văn phòng Vườn Quốc gia Pù Mát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 
Báo Tổ quốc