Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2018
Cập nhật: 31/10/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 10 tháng năm 2018 ước đạt 12.821.647 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2017.
Tổng cục Thống kê