Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2018
Cập nhật: 05/09/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 ước đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% so với tháng 7/2018 và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng năm 2018 ước đạt 10.403.893 lượt khách, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017. 
Tổng cục Thống kê