Nhà lao Pleiku - Gia Lai (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 21/12/2017
Album