Khu di tích Pháo đài Thần Công tại đảo Cát Bà - Hải Phòng (Ảnh: Đạo Dũng)
Cập nhật: 02/11/2017
Album