Chính thức bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam đối với đạo diễn phim “Kong: Skull Island”
Cập nhật: 11/03/2017
Ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 858/QĐ-BVHTTDL về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn phim “Kong: Skull Island”

Theo đó, Quyết định nêu rõ, bổ nhiệm ông Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn phim “Kong: Skull Island”, Quốc tịch Hoa Kỳ, đạo diễn điện ảnh, làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 3 năm, kể từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2020.

Ông Jordan Vogt-Roberts thực hiện trách nhiệm theo Quy chế quy định về Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 2115/QĐ-BVHTTDL năm 2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Trước đó, ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã thành lập Hội đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 về việc bổ nhiệm ông Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn phim “Kong: Skull Island” làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Hội đồng của Bộ đã nhất trí 100% về việc đề xuất, đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Ông Jordan Vogt-Roberts là đạo diễn, nhà sản xuất người Mỹ, được biết đến với các bộ phim như Single Dads (2009), The Kings of Summer (2013), Kong: Skull Island (2017). Ông đồng thời là nhà viết kịch bản, đạo diễn nhiều chương trình truyền hình.

Theo Quy chế, Đại sứ Du lịch có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam do Bộ VHTTDL, các Bộ, ngành, tổ chức cá nhân tổ chức trong nước và quốc tế với tư cách là Đại sứ Du lịch Việt Nam; báo cáo với Bộ VHTTDL về mọi hoạt động được mời tham gia với tư cách là Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ngoài ra, thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá đúng yêu cầu về phạm vi, nội dung, hình thức do Bộ VHTTDL quy định; Chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.

Bộ  phim “Kong: Skull Island” đã chính thức công chiếu đồng thời tại Mỹ và Việt Nam vào ngày 10/3./.

Cổng TTĐT Bộ VHTTDL