Hà Tĩnh tăng cường quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch
Cập nhật: 30/12/2015
Vừa qua, Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa – Du lịch (QBXTVHDL) Hà Tĩnh tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016.
 

Năm 2015, Trung tâm QBXTVHDL tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến, liên kết và mời gọi đầu tư dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, nhằm mục tiêu tăng cường quảng bá xúc tiến văn hóa – du lịch, hướng tới hội nhập, thời gian qua Trung tâm QBXTVHDL tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển dịch vụ du lịch – thương mại; tổ chức thành công các lễ hội văn hóa du lịch cấp tỉnh; tham gia các hội chợ tại Hà Nội, ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung tại TP. Vinh (Nghệ An), Hội chợ tại Nakhon Phanom Thái Lan…

Trung tâm cũng đã chủ động xây dựng các chương trình quảng bá về văn hóa – du lịch, xuất bản Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh và Bản tin Du lịch Hà Tĩnh, Website www.dulichhatinh.com.vn…

Ngoài ra, Trung tâm QBXTVHDL tỉnh cũng đã chủ động phối hợp tổ chức thành công Hội thi Lễ tân khách sạn Hà Tĩnh, Hội thi thuyết minh viên du lịch Hà Tĩnh mở rộng và tham gia các hoạt động phục vụ sự kiện dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du…

Năm 2016, Trung tâm QBXTVHDL tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm xúc tiến văn hóa – du lịch Hà Tĩnh trong cả nước và bạn bè quốc tế; xuất bản tốt Bản tin Du lịch Hà Tĩnh, Website dulichhatinh…; phối hợp tổ chức tốt các lễ hội văn hóa, du lịch trên địa bàn; tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế.

Báo Hà Tĩnh