Liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên, tìm giải pháp hướng tới phát triển du lịch
Cập nhật: 24/07/2015
Liên kết hai khu vực miền Trung - Tây Nguyên không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch giữa hai vùng mà còn thu hút nguồn khách từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam.
 

Liên kết vùng trong phát triển du lịch đã được triển khai nhiều năm qua nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch các địa phương và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Sau những nỗ lực khai thác thế mạnh từng vùng miền, những sản phẩm du lịch liên vùng đang dần được xây dựng.

Duyên hải miền Trung là cánh cửa ra biển của các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Vùng rừng Tây Nguyên lại hấp dẫn dòng khách du lịch từ miền biển. Liên kết hai khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngoài khai thác triệt để lợi thế của vùng còn giúp đa dạng sản phẩm du lịch, giúp khách du lịch có thêm những sản phẩm mới và địa phương có cơ hội đón nguồn khách mới.

VTV