Tuyến du lịch Trường Sa sẽ khởi hành vào ngày 22-6
Cập nhật: 03/06/2015
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo số: 402/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng tại cuộc họp về báo cáo tình hình khảo sát và triển khai thực hiện tuyến du lịch Trường Sa. 

Theo đó, UBND TP giao Sở Du lịch, Sở GTVT, Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist và Công ty CP dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, kế hoạch khảo sát tuyến du lịch Trường Sa; trong đó tập trung phân tích, đánh giá từng nội dung, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố. Đồng thời, xác định việc triển khai thực hiện tuyến du lịch Trường Sa theo dự kiến khởi hành ngày 22-6 và là chuyến chạy thử nghiệm để rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc khai thác chính thức cũng như cân nhắc để xây dựng kế hoạch quảng bá, tuyên truyền phù hợp trong thời gian tới sau khi được chấp thuận chủ trương của Thành ủy thành phố và sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành hữu quan.

Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biển, đảo giai đoạn năm 2015-2020. Trong đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phụ trách việc kiến nghị và xin ý kiến Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng xem xét hỗ trợ việc sử dụng tàu và nhiên liệu phục vụ việc triển khai tuyến du lịch Trường Sa.

Giao Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Công ty CP dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng, xác định mô hình và phương thức hiệu quả giữa hai đơn vị, hoàn chỉnh kế hoạch triển khai chương trình du lịch Trường Sa. Đặc biệt chú ý đến chi phí, từ đó xác định giá dịch vụ phù hợp nhằm thu hút khách du lịch tham gia, đề xuất trình UBND thành phố.

Giao Văn phòng UBND thành phố dự thảo văn bản trình Thường trực Thành ủy để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện tuyến du lịch Trường Sa.

Báo Hànộimới