Sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia về các giải pháp đột phá phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
Cập nhật: 04/05/2015
(TITC) – Trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia về các giải pháp đột phá phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2015, hội thảo là cơ hội để lãnh đạo các cấp, các chuyên gia và các bên liên quan trao đổi về những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ.

Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới với 5 nhóm giải pháp đồng bộ nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của đất nước, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế, tạo bước phát triển đột phá cho ngành Du lịch trong thời kỳ mới.

Hồng Nhung