Lịch sự kiện tháng 1 năm 2015
Cập nhật: 31/10/2014

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

1/1 (11/11 năm Giáp Ngọ)

Hội đền An Lư

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

5/1 (15/11 năm Giáp Ngọ)

Hội đình Phường Bông

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

5/1 (15/11 năm Giáp Ngọ)

Hội làng An Cố

Xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

6/1 (16/11 năm Giáp Ngọ)

Hội Dưỡng Phúc

Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

7/1 (17/11 năm Giáp Ngọ)

Hội Kim Đằng

Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

8/1 (18/11 năm Giáp Ngọ)

Hội tế Trung Đồ

Làng Ngọc Phan, huyện Thanh Oai, Hà Nội

10/1 (20/11 năm Giáp Ngọ)

Hội đền Giải

Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

15/1 (25/11 năm Giáp Ngọ)

Hội Vân Lệ

Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

18/1 (28/11 năm Giáp Ngọ)

Hội đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

20/1 (1/12 năm Giáp Ngọ)

Hội làng An Xá

Làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

29/1 (10/12 năm Giáp Ngọ)

Hội thôn Cổ Lễ

Thôn Cổ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

31/1 (12/12 năm Giáp Ngọ)

Hội Mậu Lân

Xã Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Phương