Sách: Phát triển nguồn nhân lực - Yếu tố quyết định sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam
Cập nhật: 03/10/2014
(TITC) - Những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định không chỉ cho sự phát triển của ngành Du lịch mà còn góp phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức. 

Nhằm nâng cao nhận thức xã hội về du lịch và nhân lực ngành Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch liên kết với tác giả - Tiến sỹ Nguyễn Văn Lưu xuất bản và phát hành cuốn sách “Phát triển nguồn nhân lực - Yếu tố quyết định sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam”.

Trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và nhân lực; các quy hoạch, chiến lược, đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch; những báo cáo, số liệu thống kê, kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát về phát triển nhân lực nói chung và nhân lực ngành Du lịch nói riêng, tác giả đã đề cập trong cuốn sách những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch, bao gồm cơ sở lý luận và thực trạng nhân lực Du lịch Việt Nam, các phương hướng, quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển cùng những hợp phần và dự án phát triển nhân lực ngành Du lịch. Cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích giúp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, cơ cấu lại nhân lực ngành Du lịch theo hướng hợp lý; tạo động lực và lợi thế thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Sách dày 316 trang, khổ 14,5 x 20,5cm
- Giá bìa: 63.000 VNĐ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin du lịch
Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (84-24) 3943 7072 (máy lẻ 311); Fax: (84-24) 3826 3956
Email: support@vietnamtourism.gov.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 7, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3824 1241; Fax: (84-28) 3821 8022
Email: mkthcm@vietnamtourism.gov.vn  

Chi nhánh tại Đà Nẵng
Số 58 (Tầng 4) đường Phan Châu Trinh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (84-236) 3897 544;  Fax: (84-236) 3897 543
Email: mientrung_titc@vietnamtourism.gov.vn