Quy hoạch tổng thể Văn hóa, Gia đình, Thể thao, Du lịch miền Trung tầm nhìn 2030
Cập nhật: 16/09/2014
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì Hội thảo. 
 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận định, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời, mang đậm dấu ấn nền văn hoá Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt và văn hoá cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Quy hoạch tổng thể phát triển là vô cùng cần thiết nhằm góp phần phát triển bền vững đối với từng tỉnh, thành phố nói riêng, của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung, đồng thời tạo động lực và sức lan toả thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khác trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tại Hội thảo, Công ty Cổ phần Quy hoạch Hà Nội báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung Quy hoạch gồm: Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội; Hiện trạng phát triển; Phân tích tổng thể điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; Quan điểm và mục tiêu phát triển; Định hướng phát triển; Chương trình đầu tư; Giải pháp thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, chiến lược của quốc gia trong các lĩnh vực trên thành những phương án phát triển có lộ trình cụ thể; Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển, làm cơ sở triển khai các chính sách, chương trình và kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực định hướng đến năm 2020 trên quan điểm phát triển bền vững phù hợp với những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng; Nghiên cứu đề xuất các định hướng liên kết phát triển giữa các địa phương trong Vùng; giữa Vùng với các địa phương lân cận và giữa các lĩnh vực; Xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai các dự án.

Nhiệm vụ của Quy hoạch là phân tích, đánh giá toàn diện các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng phát triển Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch; Xác định quan điểm và mục tiêu, dự báo các chỉ tiêu, các phương án phát triển; Xây dựng các định hướng quy hoạch; Xây dựng danh mục công trình, dự án đầu tư trọng điểm, phân kỳ thực hiện và dự kiến cơ cấu nguồn vốn; Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp quản lý và thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, đại diện của 5 tỉnh, thành trên địa bàn kinh tế trọng điểm miền Trung cũng như đưa ra những ý kiến đóng góp cho Quy hoạch: Chú ý tới vấn đề con người ở vùng đất, ưu tiên xây dựng các đô thị hạt nhân, đầu tư các dự án hợp tác quốc tế giữa các nước ở biên giới, cần có quy hoạch những lễ hội mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng cần phải có sự tính toán tránh việc địa phương nào cũng có những mô hình xây dựng giống nhau, tránh lãng phí…

Theo ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết,  Bộ VHTTDL đã chủ trì và phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng phát triển của ngành và tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Những ý kiến đóng góp tại Hội thảo cũng sẽ là cơ sở để Bộ VHTTDL tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch trước khi tổ chức Hội nghị thẩm định nghiệm thu và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 

CINET