Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 – “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”
Cập nhật: 27/05/2014
(TITC) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1-8/6 hàng năm để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6). 

Theo đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” theo tinh thần của ngày Đại dương thế giới năm 2013-2014 “Together we have the power to protect the ocean” (Cùng chung sức – Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương).

Tuần lễ này sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước, đặc biệt tại 28 tỉnh ven biển. Các sự kiện và hoạt động chính hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng trong hai ngày 6 và 7/6. Cụ thể như Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Thương hiệu Biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế” được tổ chức tại khách sạn Hải Âu, Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 6/6/2014; Chương trình mít tinh kỷ niệm ngày Đại Dương Thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 được truyền hình trực tiếp vào lúc 7-8 giờ ngày 7/6/2014 tại bãi biển Đồ Sơn và Lễ ra quân của lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển và diễu hành đạp xe tại bãi biển Đồ Sơn.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc và mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế. Vì vậy, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền kêu gọi người dân chung sức để bảo vệ đại dương với các nội dung phù hợp như ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; tổ chức các phong trào văn hóa – xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn… Đồng thời tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng ở những nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại…

Việc tổ  chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của tổ quốc và phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển nước ta đóng góp khoảng 53-55% GDP của cả nước theo tinh thần Nghị quyết hội nghị TW4 khóa X đã đề ra.

Thế Phi