Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng
Cập nhật: 25/02/2014
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 280/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014, phê duyệt danh mục dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)".

Theo đó, cơ quan chủ quản của dự án gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án gồm: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang. 

Mục tiêu chính của dự án:   

Đối với khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng: Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Lào và Campuchia thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các tuyến, điểm du lịch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại một số trung tâm du lịch gần đường biên giới giữa các nước. 

Đối với Việt Nam: Góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam, nhằm hỗ trợ ngành du lịch của 05 tỉnh trên khai thác thế mạnh với các sản phẩm du lịch đặc thù để quảng bá và thu hút du khách quốc tế, giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 55,08 triệu USD, trong đó, vốn vay ưu đãi của ADB (ADF) là 50 triệu USD, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 5,08 triệu USD, được bố trí từ ngân sách trung ương và địa phương. 

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 – 2019.

ĐCSVN