Kết quả hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2013
Cập nhật: 30/10/2013
Trong tháng 10/2013, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước tính có 419.650 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012 trong đó khách đến bằng đường hàng không là 338.800 lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012, bằng đường khác ước tính là 80.850 lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 10 tháng năm 2013 ước đạt 3.219.650 lượt, tăng 4% so cùng kỳ năm 2012 và đạt 79% kế hoạch năm 2013 (KH: 4.100.000 lượt) và chiếm 53% lượng khách quốc tế đến Việt Nam (khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng  năm 2013 ước đạt 6.118.969  lượt, tăng 10,4  % so cùng kỳ năm 2012).


Doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn nhà hàng) trong tháng ước đạt 6.651 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch 10 tháng đầu năm ước đạt 69.933 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 86% kế họach năm 2013.
Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh