Phấn đấu đưa Du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
Cập nhật: 02/10/2013
(TITC) - Đây là một trong các mục tiêu phát triển du lịch quan trọng được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua trong Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 29/8/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng 2030.

 

Mục tiêu của Quy hoạch này là phấn đấu đưa ngành Du lịch Tây Ninh trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển đổi một cách căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh; hoạt động du lịch có tính chuyên nghiệp; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, cạnh tranh được với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Vương quốc Campuchia và một số nước trong khu vực ASEAN. Đồng thời, phát triển du lịch gắn liền với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hoá...

Du lịch Tây Ninh phấn đấu đến năm 2015 đón khoảng 1,6 triệu lượt khách có lưu trú và 3,2 triệu lượt khách tham quan; Năm 2020, đón khoảng 2,2 triệu lượt có lưu trú và 4,1 triệu lượt khách tham quan; Năm 2030, đón được 4,0 triệu lượt khách có lưu trú và 6,1 triệu lượt khách tham quan.

Du lịch sinh thái, tâm linh và di tích lịch sử được xác định là sản phẩm du lịch chủ lực của Tây Ninh, do vậy, trong Quy hoạch lần này, ngành Du lịch Tây Ninh định hướng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lễ hội và tín ngưỡng; gắn liền với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các công trình văn hoá… Bên cạnh đó, du lịch Tây Ninh cũng chủ động khai thác các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với hệ sinh thái vườn quốc gia, đồng quê, miệt vườn; sản phẩm du lịch làng nghề, thương mại, công vụ; sản phẩm gắn liền với loại hình du lịch thăm thân, khám chữa bệnh; sản phẩm ẩm thực Tây Ninh.

Trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ ưu tiên đầu tư các dự án như: khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; điểm du lịch quốc gia di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam; khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát; khu du lịch sinh thái Hồ Dầu Tiếng; khu du lịch sinh thái Ma Thiên Lãnh-Núi Bà Đen; khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na; khu công viên du lịch sinh thái bến Trường Đổi; khu du lịch sinh thái Mộc Bài; khu du lịch sinh thái Trảng Bàng (Trảng Chừa)…

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho chương trình này trong giai đoạn 2013-2030 là 16.919 tỷ đồng.

Quy hoạch cũng đã đề ra 8 giải pháp thực hiện về vốn đầu tư, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch, quy hoạch và quản lý kinh doanh du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, liên kết vùng, tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để phát triển các hoạt động du lịch trên địa bàn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2013, tổng lượt khách đến Tây Ninh đạt 2.533.013 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2012 và đạt doanh thu 309 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2012.

Hương Lê